Bloemonderzoek

Flower mapping – Het in kaart brengen van bloemontwikkeling

Voor veredelaars, vermeerderaars, telers en afzetorganisaties is het belangrijk vooraf te weten hoe de bloemontwikkeling van hun planten zal gaan verlopen. Ons bloemknoponderzoek kan een goede indicatie geven van de plant architectuur en de ontwikkeling van de toekomstige trossen.

Het onderzoeksrapport geeft schematisch de opbouw van de plant weer en geeft duidelijk aan waar de trossen zich bevinden met daarbij het ontwikkelingsstadium van de verst ontwikkelde bloem en de lengte van de tros.

Stadium 1

Beschrijving hier

Stadium 2

Beschrijving hier

Stadium 3

Beschrijving hier

Telers

Telers krijgen door bloemonderzoek van Plantalogica meer zekerheid over de kwaliteit en opbrengstpotentie van aan te kopen planten. Telers en teeltadviseurs kunnen aan de hand van het onderzoeksrapport door teeltmaatregelen inspelen op de eigenschappen van het plantmateriaal.

Ook tijdens de teelt kan bloemonderzoek zorgen voor een optimale bijsturing van de ontwikkeling van bestaande bloemen en eventuele aanleg van nieuwe bloemen.

plantenvermeerderaars

Plantenvermeerderaars willen graag weten wat de staat van ontwikkeling is van hun planten. De informatie die Plantalogica biedt kan gebruikt worden om zo nodig de planten bij te sturen in hun ontwikkeling.

Tegelijkertijd kunnen vermeerderaars aan het einde van de opkweekperiode door middel van bloemknoponderzoek het eindresultaat vastleggen. Voor aardbeien bijvoorbeeld geeft dit een beeld van het aantal potentiële bloemtrossen.

veredelaars

Veredelaars kunnen de eigenschappen van hun nieuwe rassen laten onderzoeken. Bijvoorbeeld in hoeverre ze geschikt zijn voor een bepaald teeltdoel, zoals kort plukken of langer plukken van doordragende rassen.

Door rassen te volgen in de tijd kunnen verschillen in ontwikkelingsdynamiek worden vastgelegd. Ook verschillen in het omslagpunt van vegetatief (bladaanleg) naar generatief (bloemaanleg) komen hierbij aan het licht.

Adviesbureaus en afzetorganisaties

Adviesbureaus kunnen op basis van ons bloemonderzoek adviseren bij de opkweek, aan- en verkoop van planten en de teelt.

Afzetorganisaties kunnen bij begeleiding van aangesloten telers adviseren op basis van ons bloemonderzoek en daarmee de aanvoerplanning optimaliseren.

Meer weten over ons onderzoek?

Neem contact op met Plantalogica.

Adresgegevens

Plantalogica BV
Droevendaalsesteeg 1
6708 PB Wageningen
Nederland

Contactgegevens

+31 6 15 47 86 14
bert.meurs@wur.nl

Copyright © 2019 Plantalogica. All Rights Reserved.