Con­tact

Inzend­for­mu­lier plan­ten

Voor het instu­ren van uw plan­ten voor ‘flo­wer map­ping’ kunt u onder­staand for­mu­lier gebrui­ken. Hierin kunt u het gewenste onder­zoek aan­ge­ven en is infor­ma­tie te vin­den over de pro­ce­dure.

 

Contact­gegevens

Tel: +31 6 15 47 86 14
Email: bert.meurs@wur.nl

Instu­ren plan­ten

Planta­logica BV
Radix Klima gebouw 109
Born­sesteeg 48A
6708 PE Wage­nin­gen
Neder­land

Bezoe­kadres

Planta­logica BV
Droe­ven­daal­sesteeg 1
6708 PB Wage­nin­gen
Neder­land

Adres­ge­ge­vens

Planta­logica BV
Droe­ven­daal­sesteeg 1
6708 PB Wage­nin­gen
Neder­land

Contact­gegevens

+31 6 15 47 86 14
bert.meurs@wur.nl

Copy­right © 2020 Planta­logica. All Rights Reser­ved.