gewas­sen

een onder­zoeks­me­thode voor diverse gewas­sen

Planta­logica is gespe­ci­a­li­seerd in het bloem­onderzoek van klein­fruit plan­ten zoals aard­bei, fram­boos, braam, rode bes en blauwe bes. Het meeste onder­zoek wordt gedaan aan aard­bei­plan­ten.

Naast klein­fruit, wor­den ook regel­ma­tig plan­ten van andere gewas­sen onder­zocht. Dit zijn bij­voor­beeld gewas­sen als Anthu­rium en Pha­lae­n­op­sis, gras­ach­ti­gen (graan), bol­ge­was­sen (Ere­mu­rus, Zan­te­de­schia, sja­lot) maar ook bomen/struiken (Vibur­num, Camel­lia).

opdracht­ge­vers

Planta­logica ont­vangt plan­ten voor ‘flo­wer map­ping’ uit vrij­wel alle Euro­pese lan­den: van Noor­we­gen tot aan Grie­ken­land en van Ier­land tot aan Let­land. Ook uit lan­den bui­ten Europa, zoals Egypte, Kenia, Marokko en Canada wor­den regel­ma­tig plan­ten ver­stuurd die door ons onder­zocht wor­den.

Wij wer­ken wereld­wijd met ruim 150 opdracht­ge­vers en onder­zoe­ken jaar­lijks hon­der­den par­tijen plan­ten.

Meer weten over ons onder­zoek?

Neem con­tact op met Planta­logica.

Adres­ge­ge­vens

Planta­logica BV
Droe­ven­daal­sesteeg 1
6708 PB Wage­nin­gen
Neder­land

Contact­gegevens

+31 6 15 47 86 14
bert.meurs@wur.nl

Copy­right © 2020 Planta­logica. All Rights Reser­ved.