Planta­logica beschrijft de bloem­ont­wik­keling van uw planten

Planta­logica onder­zoekt de planten van telers, vermeer­de­raars en verede­laars om te bepalen hoe de ontwik­keling van hun planten verloopt.

Door het openen van kleine groei­knoppen kan Planta­logica met behulp van micro­sco­pische analyse, de ontwik­keling van de toekom­stige bloemen in kaart brengen.

Bloemknop onderzoek

Kleine groei­knoppen bevatten voor Planta­logica een schat aan infor­matie: door het openen van kleine groei­knoppen en deze onder de micro­scoop te bestu­deren wordt de ontwik­keling van de toekom­stige bloemen zichtbaar.

Iedere bloemknop begint als vegeta­tieve knop met alleen bladaan­legsels en een ongedif­fe­ren­ti­eerde top. Daarna, bij de omslag naar de genera­tieve fase, worden vanuit de top de eerste bloem­struc­turen aangelegd.

Bloemknop ontwik­keling

Bij aardbei bijvoor­beeld ontwik­kelen deze struc­turen zich tot een tros met meerdere bloemen. Door bij aardbei­planten de ontwik­keling van de bloem­knoppen te volgen, kunnen wij niet alleen iets zeggen over het aantal trossen per plant, maar ook over het ontwik­ke­lings­stadium en de lengte van deze trossen.

Onze methode van bloem­on­derzoek kan op een breed scala aan gewassen worden toegepast.

Het beschrijven van de ontwik­keling van de bloem – flower mapping – kan bijdragen aan een toename van de econo­mische waarde van plant­aardig materiaal in gewasproductieketens.

Meer weten over ons onderzoek?

Neem contact op met Plantalogica.

Adres­ge­gevens

Planta­logica BV
Nieuwe Kazer­nelaan 2‑D42
6711 JC Ede

Contact­ge­gevens

+31 6 15 47 86 14
info@plantalogica.com

Copyright © 2024 Planta­logica. All Rights Reserved.