Nieuws

Publi­caties en artikelen

Growers no longer have to wait to see what a plant will do.
Horti­Daily / Floral­Daily (PDF)

Telers hoeven niet af te wachten wat een plant gaat doen.
Groen­ten­nieuws (PDF)

Flower Mapping: Describing flower devel­opment to increase the economic value of plant material.
World Food Innovations

Kwali­teits­cer­ti­ficaat voor aardbei­en­planten.
BioNieuws november 2018 (PDF)

Doordragers ontrafeld volgens Planta­logica.
Groenten en fruit (PDF)

Archi­tecture végétale Fraisier: Estimer la qualité et le potentiel des plants.
Culture Légumiere, No 139, Janvier / Février 2014 (PDF)

Bloem­on­derzoek geeft vroeg inzicht in bloem­ont­wik­keling van aardbei­planten
Belgische Fruit­revue, november 2011 (PDF)

Mapowanie kwiatów truskawek – po co i dlaczego? (Mapping van bloemen aardbeien – wat en waarom?)
Jagodnik (PDF)

Bloem­sta­di­um­on­derzoek werkt ook voor andere teelten dan aardbei.
Onder glas, No 10, oktober 2006 (PDF)

Die perfecte Kombi­nation für Züchter, Vermehrungs­be­triebe und Anbauer
Spargel & Eerdbeer Profi. Artikel volgt.

Petit fruits: Stratégies du moindre risque.
L’Arboriculture, No 678, Octobre 2013 (PDF)

Meer weten over ons onderzoek?

Neem contact op met Plantalogica.

Adres­ge­gevens

Planta­logica BV
Nieuwe Kazer­nelaan 2‑D42
6711 JC Ede

Contact­ge­gevens

+31 6 15 47 86 14
info@plantalogica.com

Copyright © 2024 Planta­logica. All Rights Reserved.